• اولین و بزرگترین ارائه کننده محصولات شرکت Garmin

 • ارائه کننده محصولات گارمین در ایران

چارت پلاتر

چارت پلاتر

Showing all 10 results


 • With GT20-TM Transducer

  Part Number: 010-01884-01

  دستگاه Echomap Plus 42CV با مانيتور شفاف 4/3 اينچ ابزار بسيار مناسبی برای قايقرانی و به ويژه ماهيگيری است. اين دستگاه هم يک چارت پلاتر است و هم يک سونار.

  چشمی (ترانسديوسر) اين دستگاه به صورت جداگانه فروخته می شود. بنابراين مشتری هم می تواند چارت پلاتر (نمايشگر) را خريداری کند و هم می تواند با خريد چشمی آن، يک سونار هم علاوه بر چارت پلاتر داشته باشد. به اين دستگاه که ترکيب چارت پلاتر و سونار است، کومبو (Combo) گفته می شود.

  دستگاه Echomap Plus 42CV تصوير بسيار واضح و روشنی از زير آب را در اختيار کاربر دستگاه می گذارد. اين کاربه لطف استفاده اين دستگاه از فن آوری ClearVu گارمين است. اين دستگاه مجهز به نقشه اصلی می باشد. اين نقشه اصلی با BlueChart g2 HD و BlueChart g2 Vision HD سازگار است و نقشه کل دنيا را در خود دارد. اين دستگاه مجهز به نرم افزار Quickdraw Contours Mapping می باشد. اين نرم افزار می تواند نقشه های ماهيگيری مورد نياز شما را با کانتورهای 1 فوت (حدود 30 سانتيمتر) تهيه کند.امکان به اشتراک گذاری نقاط و مسيرها با ساير Echomap ها و Striker ها وجود دارد. اين دستگاه جمع و جور مزايای زيادی دارد. نصب دستگاه ساده است و استفاده از آن ساده تر است. اندازه نمايشگر آن 4/3 اينچ است که اطلاعات نمايش داده را حتی در روزهای آفتابی در روی آب می توان خواند. با اين دستگاه می توان در تصاوير نشان داده شده از زير قايق، هدفهای جستجو را به وضوح از هم تشخيص داد. همچنين اين دستگاه قابل نصب بر روی پايه است و به شما امکان می دهد تا به سادگی دستگاه را از پايه جدا کرده و در دست نگاه داريد. بنابراين هنگامی که از شناورتان پياده می شويد می توانيد دستگاه را از پايه جدا کنيد و با خود ببريد. برای اين کار نياز به جداکردن وايرها و کابلها از دستگاه نمی باشد چرا که کابلها به پايه دستگاه متصل می شود.سونار استفاده شده در اين دستگاه همان سونار سنتی است که در مدلهای CHIRP استفاده می شده است. از مهمترين نقاط قوّت اين نوع سونار تفکيک دقيق هدفها است چرا که اين سونار انرژی زيادی برای اين کار صرف می کند. اين سونار تصوير عکاسی واضحی از زير قايق شما می دهد. بنابراين شما قادر خواهيد بود تا ماهی و همچنين سازه اشياء مغروقه را به وضوح مشاهده کنيد.

 • With GT20-TM Transducer

  Part Number: 010-01888-00

  دستگاه Echomap Plus 62CV

  با مانيتور شفاف 6 اينچ ابزار بسيار مناسبی برای قايقرانی و به ويژه ماهيگيری است. اين دستگاه هم يک چارت پلاتر است و هم يک سونار.

  چشمی (ترانسديوسر) اين دستگاه به صورت جداگانه فروخته می شود. بنابراين مشتری هم می تواند چارت پلاتر (نمايشگر) را خريداری کند و هم می تواند با خريد چشمی آن، يک سونار هم علاوه بر چارت پلاتر داشته باشد. به اين دستگاه که ترکيب چارت پلاتر و سونار است، کومبو (Combo) گفته می شود.

  دستگاه Echomap Plus 62CV تصوير بسيار واضح و روشنی از زير آب را در اختيار کاربر دستگاه می گذارد. اين کاربه لطف استفاده اين دستگاه از فن آوری ClearVu گارمين است. اين دستگاه مجهز به نقشه اصلی می باشد. اين نقشه اصلی با BlueChart g2 HD و BlueChart g2 Vision HD سازگار است و نقشه کل دنيا را در خود دارد. اين دستگاه مجهز به نرم افزار Quickdraw Contours Mapping می باشد. اين نرم افزار می تواند نقشه های ماهيگيری مورد نياز شما را با کانتورهای 1 فوت (حدود 30 سانتيمتر) تهيه کند.

  امکان به اشتراک گذاری نقاط و مسيرها با ساير Echomap ها و Striker ها وجود دارد. اين دستگاه جمع و جور مزايای زيادی دارد. نصب دستگاه ساده است و استفاده از آن ساده تر است. اندازه نمايشگر آن 6 اينچ است که اطلاعات نمايش داده را حتی در روزهای آفتابی در روی آب می توان خواند. با اين دستگاه می توان در تصاوير نشان داده شده از زير قايق، هدفهای جستجو را به وضوح از هم تشخيص داد. همچنين اين دستگاه قابل نصب بر روی پايه است و به شما امکان می دهد تا به سادگی دستگاه را از پايه جدا کرده و در دست نگاه داريد. بنابراين هنگامی که از شناورتان پياده می شويد می توانيد دستگاه را از پايه جدا کنيد و با خود ببريد. برای اين کار نياز به جداکردن وايرها و کابلها از دستگاه نمی باشد چرا که کابلها به پايه دستگاه متصل می شود.

  سونار استفاده شده در اين دستگاه همان سونار سنتی است که در مدلهای CHIRP استفاده می شده است. از مهمترين نقاط قوّت اين نوع سونار تفکيک دقيق هدفها است چرا که اين سونار انرژی زيادی برای اين کار صرف می کند. اين سونار تصوير عکاسی واضحی از زير قايق شما می دهد. بنابراين شما قادر خواهيد بود تا ماهی و همچنين سازه اشياء مغروقه را به وضوح مشاهده کنيد.

 • With GT20-TM Transducer

  Part Number: 010-01892-01

  دستگاه Echomap Plus 72CV با مانيتور شفاف 7 اينچ ابزار بسيار مناسبی برای قايقرانی و به ويژه ماهيگيری است. اين دستگاه هم يک چارت پلاتر است و هم يک سونار.

  چشمی (ترانسديوسر) اين دستگاه به صورت جداگانه فروخته می شود. بنابراين مشتری هم می تواند چارت پلاتر (نمايشگر) را خريداری کند و هم می تواند با خريد چشمی آن، يک سونار هم علاوه بر چارت پلاتر داشته باشد. به اين دستگاه که ترکيب چارت پلاتر و سونار است، کومبو (Combo) گفته می شود.

  دستگاه Echomap Plus 72CV

   • تصوير بسيار واضح و روشنی از زير آب را در اختيار کاربر دستگاه می گذارد. اين کاربه لطف استفاده اين دستگاه از فن آوری ClearVu گارمين است. اين دستگاه مجهز به نقشه اصلی می باشد. اين نقشه اصلی با BlueChart g2 HD و BlueChart g2 Vision HD سازگار است و نقشه کل دنيا را در خود دارد. اين دستگاه مجهز به نرم افزار Quickdraw Contours Mapping می باشد. اين نرم افزار می تواند نقشه های ماهيگيری مورد نياز شما را با کانتورهای 1 فوت (حدود 30 سانتيمتر) تهيه کند.امکان به اشتراک گذاری نقاط و مسيرها با ساير Echomap ها و Striker ها وجود دارد. اين دستگاه جمع و جور مزايای زيادی دارد. نصب دستگاه ساده است و استفاده از آن ساده تر است. اندازه نمايشگر آن 7 اينچ است که اطلاعات نمايش داده را حتی در روزهای آفتابی در روی آب می توان خواند. با اين دستگاه می توان در تصاوير نشان داده شده از زير قايق، هدفهای جستجو را به وضوح از هم تشخيص دادبا اضافه کردن سونار Panoptix به اين دستگاه، شما می توانيد اطراف و زير قايق خود را بخوبی ببینيد. در واقع شما می توانيد حرکت ماهی ها را در نمايشگر دستگاه در محدوده 100 فوتی (30 متری) قايق ببينيد. با ديدن اين تصاوير قطعا لذّت خواهيد برد. با انجام هر حرکتی در آب، عکس العمل ماهی ها را در صفحه نمايشگر می توانيد ملاحظه کنيد.

    همچنين اين دستگاه قابل نصب بر روی پايه است و به شما امکان می دهد تا به سادگی دستگاه را از پايه جدا کرده و در دست نگاه داريد. بنابراين هنگامی که از شناورتان پياده می شويد می توانيد دستگاه را از پايه جدا کنيد و با خود ببريد. برای اين کار نياز به جداکردن وايرها و کابلها از دستگاه نمی باشد چرا که کابلها به پايه دستگاه متصل می شود.

    سونار استفاده شده در اين دستگاه همان سونار سنتی است که در مدلهای CHIRP استفاده می شده است. از مهمترين نقاط قوّت اين نوع سونار تفکيک دقيق هدفها است چرا که اين سونار انرژی زيادی برای اين کار صرف می کند. اين سونار تصوير عکاسی واضحی از زير قايق شما می دهد. بنابراين شما قادر خواهيد بود تا ماهی و همچنين سازه اشياء مغروقه را به وضوح مشاهده کنيد.

   

   

 • With GT52HW-TM Tranceducer

  Part Number: 010-01896-00

  دستگاه Echomap Plus 72SV با مانيتور شفاف 7 اينچ ابزار بسيار مناسبی برای قايقرانی و به ويژه ماهيگيری است. اين دستگاه هم يک چارت پلاتر است و هم يک سونار.چشمی (ترانسديوسر) اين دستگاه به صورت جداگانه فروخته می شود. بنابراين مشتری هم می تواند چارت پلاتر (نمايشگر) را خريداری کند و هم می تواند با خريد چشمی آن، يک سونار هم علاوه بر چارت پلاتر داشته باشد. به اين دستگاه که ترکيب چارت پلاتر و سونار است، کومبو (Combo) گفته می شود.

  دستگاه Echomap Plus 72SV تصوير بسيار واضح و روشنی از زير آب را در اختيار کاربر دستگاه می گذارد. اين کاربه لطف استفاده اين دستگاه از فن آوری ClearVu و SideVu گارمين است. اين دستگاه مجهز به نقشه اصلی می باشد. اين نقشه اصلی با BlueChart g2 HD و BlueChart g2 Vision HD سازگار است و نقشه کل دنيا را در خود دارد. اين دستگاه مجهز به نرم افزار Quickdraw Contours Mapping می باشد. اين نرم افزار می تواند نقشه های ماهيگيری مورد نياز شما را با کانتورهای 1 فوت (حدود 30 سانتيمتر) تهيه کند.

  امکان به اشتراک گذاری نقاط و مسيرها با ساير Echomap ها و Striker ها وجود دارد. اين دستگاه جمع و جور مزايای زيادی دارد. نصب دستگاه ساده است و استفاده از آن ساده تر است. اندازه نمايشگر آن 7 اينچ است که اطلاعات نمايش داده را حتی در روزهای آفتابی در روی آب می توان خواند. با اين دستگاه می توان در تصاوير نشان داده شده از زير قايق، هدفهای جستجو را به وضوح از هم تشخيص داد

  با اضافه کردن سونار Panoptix به اين دستگاه، شما می توانيد اطراف و زير قايق خود را بخوبی ببینيد. در واقع شما می توانيد حرکت ماهی ها را در نمايشگر دستگاه در محدوده 100 فوتی (30 متری) قايق ببينيد. با ديدن اين تصاوير قطعا لذّت خواهيد برد. با انجام هر حرکتی در آب، عکس العمل ماهی ها را در صفحه نمايشگر می توانيد ملاحظه کنيد.

  همچنين اين دستگاه قابل نصب بر روی پايه است و به شما امکان می دهد تا به سادگی دستگاه را از پايه جدا کرده و در دست نگاه داريد. بنابراين هنگامی که از شناورتان پياده می شويد می توانيد دستگاه را از پايه جدا کنيد و با خود ببريد. برای اين کار نياز به جداکردن وايرها و کابلها از دستگاه نمی باشد چرا که کابلها به پايه دستگاه متصل می شود.

  سونار استفاده شده در اين دستگاه همان سونار سنتی است که در مدلهای CHIRP استفاده می شده است. از مهمترين نقاط قوّت اين نوع سونار تفکيک دقيق هدفها است چرا که اين سونار انرژی زيادی برای اين کار صرف می کند. اين سونار تصوير عکاسی واضحی از زير قايق شما می دهد. بنابراين شما قادر خواهيد بود تا ماهی و همچنين سازه اشياء مغروقه را به وضوح مشاهده کنيد.

 • With GT52HW-TM Tranceducer

  Part Number: 010-01900-01

   

  دستگاه Echomap Plus 92SV با مانيتور شفاف 9 اينچ ابزار بسيار مناسبی برای قايقرانی و به ويژه ماهيگيری است. اين دستگاه هم يک چارت پلاتر است و هم يک سونار.

  چشمی (ترانسديوسر) اين دستگاه به صورت جداگانه فروخته می شود. بنابراين مشتری هم می تواند چارت پلاتر (نمايشگر) را خريداری کند و هم می تواند با خريد چشمی آن، يک سونار هم علاوه بر چارت پلاتر داشته باشد. به اين دستگاه که ترکيب چارت پلاتر و سونار است، کومبو (Combo) گفته می شود.

  دستگاه Echomap Plus 92SV

  تصوير بسيار واضح و روشنی از زير آب را در اختيار کاربر دستگاه می گذارد. اين کاربه لطف استفاده اين دستگاه از فن آوری ClearVu و SideVu گارمين است. اين دستگاه مجهز به نقشه اصلی می باشد. اين نقشه اصلی با BlueChart g2 HD و BlueChart g2 Vision HD سازگار است و نقشه کل دنيا را در خود دارد. اين دستگاه مجهز به نرم افزار Quickdraw Contours Mapping می باشد. اين نرم افزار می تواند نقشه های ماهيگيری مورد نياز شما را با کانتورهای 1 فوت (حدود 30 سانتيمتر) تهيه کند.

  امکان به اشتراک گذاری نقاط و مسيرها با ساير Echomap ها و Striker ها وجود دارد. اين دستگاه جمع و جور مزايای زيادی دارد. نصب دستگاه ساده است و استفاده از آن ساده تر است. اندازه نمايشگر آن 9 اينچ است که اطلاعات نمايش داده را حتی در روزهای آفتابی در روی آب می توان خواند. با اين دستگاه می توان در تصاوير نشان داده شده از زير قايق، هدفهای جستجو را به وضوح از هم تشخيص داد

  با اضافه کردن سونار Panoptix به اين دستگاه، شما می توانيد اطراف و زير قايق خود را بخوبی ببینيد. در واقع شما می توانيد حرکت ماهی ها را در نمايشگر دستگاه در محدوده 100 فوتی (30 متری) قايق ببينيد. با ديدن اين تصاوير قطعا لذّت خواهيد برد. با انجام هر حرکتی در آب، عکس العمل ماهی ها را در صفحه نمايشگر می توانيد ملاحظه کنيد.

  همچنين اين دستگاه قابل نصب بر روی پايه است و به شما امکان می دهد تا به سادگی دستگاه را از پايه جدا کرده و در دست نگاه داريد. بنابراين هنگامی که از شناورتان پياده می شويد می توانيد دستگاه را از پايه جدا کنيد و با خود ببريد. برای اين کار نياز به جداکردن وايرها و کابلها از دستگاه نمی باشد چرا که کابلها به پايه دستگاه متصل می شود.

  سونار استفاده شده در اين دستگاه همان سونار سنتی است که در مدلهای CHIRP استفاده می شده است. از مهمترين نقاط قوّت اين نوع سونار تفکيک دقيق هدفها است چرا که اين سونار انرژی زيادی برای اين کار صرف می کند. اين سونار تصوير عکاسی واضحی از زير قايق شما می دهد. بنابراين شما قادر خواهيد بود تا ماهی و همچنين سازه اشياء مغروقه را به وضوح مشاهده کنيد.

   

   

 • With GT24UHD-TM Transducer

  PART NUMBER 010-02331-01

 • With GT24UHD-TM Transducer

  PART NUMBER 010-02335-01

  از دیگر محصولات سری اکومپ گارمین، ECHOMAP™ UHD 72cv  می باشد . این دستگاه دارای مانیتور 7 اینچ رنگی است که بالاترین کیفیت تصویر همراه با وضوح نمایش فوق العاده حتی در نور خورشید را برای کاربر فراهم می کند . همچنین این دستگاه تلفیقی از GPS و ماهی یاب می باشد .

  • این دستگاه عمق آب ، اشیاء غرق شده و ماهی ها را با بالاترین کیفیت اسکن می کند.
  • امکان بارگذاری نقشه های دریایی دلخواه ( خلیج فارس و دریای عمان ) را به کاربر می دهد. ( BlueChart g3 vision )
  • امکان اشتراگ گذاری نقاط مورد نظرتان در نقشه را با سایر دستگاه های گارمین که دارای این قابلیت هستندفراهم می کند.که این خاصیت با نام قابلیت شبکه در این دستگاه ها شناخته می شود.
  • دارای یک پورت به منظور استفاده از Panoptix می باشد. (نوعی چشمی برای نمایش اسکن زنده سطح زیرین شناوراست.)
  • با شبکه های NMEA2000 و NMEA0183 می توانید از یک صفحه ، کنترل تمامی سیستم خود را در اختیار داشته باشید.
  • برنامه ACTIVECAPTAIN به کمک شبکه wifi توانایی جفت شدن با تلفن همراه و نمایش نقشه هارادارد.
 • With GT56UHD-TM Transducer

  PART NUMBER 010-02520-01

  OPTIONAL TRANSDUCER BUNDLE

  Select the transducer bundle to add a GT56 transducer

  for Garmin CHIRP traditional sonar and Ultra High-Definition

  ClearVü and SideVü scanning sonars.

  With three scanning sonar frequencies and 20%

  greater range for our UHD SideVü sonar, you’ll get top performance at all depths.

 • یکی از ویژگی های منحصر به فرد سونار گارمین قابلیت رسم ،ذخیره و به اشتراک گذاری ،نقشه های هیدرو گرافی می باشد که کلیه این مراحل در صورت وصل بودن سونار به شناور و مجهز بودن به یک چارت پلاتر جدید ،هنگام حرکت شناور سونار گارمین از بستر دریا اسکن سه بعدی انجام داده و با استفاده از این اسکن نقشه هیدرو گرافی کاملا دقیق و واقعی رسم میکند که قابلیت انتقال به سایر دستگا ههای جی پی اس دریایی گارمین را دارد ضمنا تصاویر سریع تر و واقعی تری را از اجسام ثابت و متحرک نمایش می دهد بدین ترتیب عملیات پر هزینه هیدرو گرافی با روشی ساده قابل انجام است

 • PART NUMBER 010-01740-02


  چارت پلاتر 1022 گارمين دارای صفحه نمايش 10 اينچ با رزولوشن بسيار بالا است. اين دستگاه  اتصال به شبکه، NMEA 2000 و NMEA 0183 را پشتيبانی می کند. شبکه دريايي گارمين برای ارتباط با سونار، نقشه ها، اطلاعات کاربر، رادار و دوربينها می باشد. همچنين اين دستگاه نقشه های BlueChart g2 Vision را به همراه قابليتهای مختلف آن پشتيبانی می کند.

  شما می توانيد با در اختيار داشتن چارت پلاترهای مدل GPASMAP 1022 ناوبری پيشرفته ای را تجربه کنيد. اين دستگاه قابليت اتصال وايرلس را به موبايل هوشمند دارد. همچنين اين دستگاه هم NMEA 2000 و هم شبکه گارمين را پشتيبانی می کند. بنابراين می توان رادار و همچنين سونار مربوط به جلوگيری از تصادف را به اين دستگاه متصل کرد.

  پشتيبانی کامل دستگاه از شبکه گارمين موجب می شود تا قابليتهای قايق شما افزايش يابد. همچنين می توانيد سونار، نقشه ها، اطلاعات کاربر ، رادار و دوربينها را به هم متصل کنيد. بخاطر پشتيبانی از NMEA 2000 و NMEA0183 شما می توانيد اتوپايلوت، هواشناسی ديجيتال، سيستم های صوتی فيوژن، VHF،AIS و ساير سنسورها را با اين دستگاه چارت پلاتر متصل کنيد.

  با استفاده از قابليت وايرلس، می توان دستگاه چارت پلاتر را به ساعت دريایی کواتيکس، نمايشگر ناوتيکس گارمين، چشمی وايرلس gWind، سنسور دريايي باد GNX و کنترل از راه دورهای وايرلس (بيسيم) متصل کرد.

  جهت و موقعيت دقيق شما هر ثانيه 10 بار بروز رسانی می شود. اين کار با استفاده از GPS با فرکانس 10 هرتز درون دستگاه و همچنين دريافت کننده Glonass انجام می شود. بنابراين حرکت شما به سادگی و به دقت در صفحه نمايش اين دستگاه نمايش داده می شود. اين دستگاه تا 5،000 نقطه دقيق را مشخص می کند. بنابراين شما میتوانيد مسير برگشت خود را به سرعت و به سادگی پيدا کنيد.

  شما می توانيد حافظه جانبی را برای نقشه های BlueChart g2 Vision HD خريداری کنيد. اين نقشه ها راهنمای گارمين و ديگر امکانات را در اختيار شما می گذارد.

  برای کمک به ناوبری بهتر با اين دستگاه، شما می توانيد اطلاعات خوبی در خصوص شرايط جوی بدست آوريد: مسير حرکت باد، زمان بندی وزش باد، گُلباد و ساير اطلاعات مربوط به باد از جمله اين اطلاعات است.

  در صورتی که شما نقاط و يا مسيرهای ثبت شده در ساير دستگاه ها (مثلا GPS های دستی گارمين) داشته باشيد، به سادگی می توانيد با استفاده از نرم افزار GPX آنها را به چارت پلاتر 1022 خود منتقل کنيد.

  نرم افزار رايگان ActiveCaptain گارمين به شما امکان مديريت دستگاهتان را می دهد. اين نرم افزار ابزار ارتباطی بين موبايل، دستگاه چارت پلاتر، نقشه ها و ساير دستگاه های قايق شما است. در صورتی که شما در درياچه ای برای ماهيگيری برويد، اين نرم افزار به طور خودکار با چارت پلاتر شما ارتباط برقرار می کند. همچنين اين نرم افزار را می توانيد بروز رسانی کنيد.


Showing all 10 results

Watch Dragon ball super